Ultrazvuk CDFI, TCD, TCCS

Liječenje i obrada cerebrovaskularnih bolesti pripada domeni cerebrovaskularne neurologije, a često zahtijeva i multidisciplinarni pristup kardiologa, endokrinologa te fizikalnog terapeuta.

Kao osnovna i neophodna pretraga takvih stanja ističe se ultrazvučna obrada (CDFI , TCD, TCCS) vratnih (karotidnih i verterbalnih arterija ) te intrakranijskih arterija. Evaluacija žila na ovaj način daje uvid u lokalno te indirektno i u sistemsko stanje arterija. Pretraga je bezbolna, neinvazivna, ne zrači, a u rukama iskusnog ispitivača s visokom osjetljivošću detektira postojanje stenotičkih i ostalih promjena, te čak i isključuje potrebu za daljnjom invanzivnom obradom. S obzirom da je otprilike 15% svih moždanih udara uzrokovano karotidnom bolešću, rano otkrivanje stenoza žila predstavlja najučinkovitiju prevenciju istoga. Takoder, CDFI je metoda izbora kod praćenja bolesnika nakon operativnog zbrinjavanja (ili postavljanja stenta) karotidnih stenoza.