prim. dr. sc. Pavao Krmpotić, dr. med, specijalist neurologije, specijalist za medicinu spavanja

Diplomirao sam 1977. godine pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij neurologije pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu završio sam 1983. godine, a specijalistički ispit neurologije položio sam 1984. godine.

Godine 1990. obranio sam magistarski rad neurologije pod naslovom Komparativna studija karakteristika cerebrovaskularnog inzulta u gradskoj i seoskoj populaciji. Istraživanje je provedeno u Podravini. Od 1985. do 1994. bio sam rukovoditelj Neurološkog odjela Opće bolnice u Koprivnici, a 1994. godine rukovoditelj djelatnosti za neurologiju Županijske bolnice u Koprivnici.

U Zavodu za organski uvjetovane psihičke poremećaje  (Klinika za psihijatriju Vrapče) radim od 1994. godine, a 1998. godine imenovan sam voditeljem Centra za poremećaje spavanja Klinike za psihijatriju.

Doktorsku sam disertaciju obranio 2007. godine pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom Utjecaj pojedinih oblika senzoričke stimulacije na budnost nakon deprivacije spavanja.

Završio sam edukaciju iz medicine spavanja Europskog društva za istraživanje spavanja (European Sleep Research Societyu Ingolstadtu i Lisabonu te svjetskog udruženja medicine spavanja (World Association of Sleep Medicine, WASM) u Pragu i Europskog respiratornog društva (ERS) u Beču i Stockholmu.

Moj stručni i znanstveni interes medicina je spavanja i epileptologija. Objavio sam više stručnih i znanstvenih radova u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom te sudjelovao na hrvatskim i svjetskim kongresima iz područja somnologije, epileptologije i neurologije. Objavljeni članci obuhvaćaju izvorne radove, klinička zapažanja te pregledne članke.

Godine 2010. Hrvatsko somnološko društvo dodijelilo mi je certifikat specijalista za medicinu spavanja somnologa temeljem dugogodišnjih napora na promociji medicine spavanja i educiranja kadrova u toj novoj medicinskoj disciplini.

Godine 2011. ministar zdravlja dodijelio mi je titulu primarijusa.

U jednom sam mandatu bio predsjednik Zbora liječnika podružnica Koprivnica.

Tijekom dva mandata bio sam član etičkog povjerenstva Klinike za psihijatriju Vrapče.

Vršio sam dužnost dopredsjednika Hrvatskog društva za medicinu spavanja tijekom dva mandata. Član sam Hrvatskog neurološkog društva te European Sleep Research Societyja.

U Hrvatskoj udruzi za epilepsiju bio sam 10 godina predsjednik nadzornog odbora, u Hrvatskoj ligi za epilepsiju član predsjedništva, a u više navrata predsjednik skupštine.

Aktivan sam u ekspertnoj skupini za promociju medicine spavanja na europskoj razini: Central European Sleep Experts Group.

Suradnik sam Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba na projektu biometeorološke prognoze.