Prim. Ana Sruk, dr.med., specijalist neurologije – uži specijalist epileptologije

Ana Sruk, specijalist neurologije, rođena je 1980. godine u Villingen Schwenningenu, u Njemačkoj. Godine 2005. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla titulu doktora medicine. Godine 2011.
položila je specijalistički ispit iz neurologije i završila poslijediplomski stručni studij iz Kliničke neurologije.

Od 2005. godine zaposlena u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu, inicijalno kao liječnik na pripravničkom stažu, potom kao specijalizant neurologije, dok od 2011. radi kao specijalist neurologije na Klinici za neurologiju.

Godine 2020. položila je ispit iz uže specijalizacije epileptologije, a godine 2021. stekla je naziv primarijus. Aktualno je u završnoj fazi
pripreme doktorske disertacije pod nazivom „Prognostička točnost dinamike proteina supresora tumorogenosti 2 kod ishoda ishemijskoga moždanoga udara“.

Ana Sruk, specijalist neurologije i medicine spavanja

Tijekom svog profesionalnog usavršavanja završila je brojne edukacije iz područja neurologije,
naročito epileptologije, te stjecala znanje i iskustvo u međunarodnim centrima ( Danska, Slovenija,
Izrael) te online putem kroz edukacije koje omogućuje vodeće međunarodno stručno tijelo u
području epileptologije International League Against Epilepsy (VIREPA, ILAE Academy). Tijekom svog
višegodišnjeg kliničkog rada, stekla je dodatno znanje i iskustvo u području cerebrovaskularnih
bolesti i neurosonologije. Iako se medicinom spavanja počela baviti 2016., formalnu edukaciju je
stekla tijekom 2022. u Centru za poremećaje spavanja i budnosti, Klinike za psihijatriju Vrapče.
Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima te tečajevima stalnog medicinskog
usavršavanja na kojima je održala brojna pozvana predavanja. Suradnica je na projektu Dijagnostički
značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja, projekta financiranog iz Europskog fonda
za regionalni razvoj. Glavni je autor ili koautor u brojnim stručnim i/ili znanstvenim publikacijama
koje su citirane u vodećim međunarodnim indeksima, kao i brojnih priopćenja na stručnim ili
znanstvenim skupovima.

Članica je stručnih udruženja: Hrvatsko neurološko društvo (Sekcija mladih neurologa-
podpredsjednica od 2017.-2021., Sekcija za intenzivnu neurologiju, Sekcija za poremećaje spavanja u
neurologiji), Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za spolne razlike u neurološkim bolestima,
Hrvatska liga protiv epilepsije, Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju (od prosinca 2021.
član Upravnog odbora), Hrvatsko društvo za apneju te Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog
udara. Od siječnja 2024. članica je European Sleep Research Society. Od 2006. je članica Hrvatske udruge za epilepsiju gdje obnaša dužnost Predsjednice od 2017.

Kroz višegodišnji volonterski rad u HUE sudjelovala je kao voditeljica ili suradnica u brojnim javno-
zdravstvenim akcijama i projektima. Od 2018. članica je znanstvenog odbora udruge Dravet
sindrom Hrvatska. Izabrana je za člana Europskog regionalnog izvršnog odbora Međunarodne udruge
za epilepsiju (engl. EREC-IBE) za razdoblje 2021.-2025.