Ostale usluge

Usluge koje nudimo u Poliklinici NeuroSan vezane uz poremećaje spavanja su:

 • pregled osoba s poremećajem spavanja
 • polisomnografija
 • poligrafija u kućnim uvjetima
 • poligrafija u Poliklinici Neurosan
 • kontrolni pregled osoba s poremećajem spavanja
 • titracija uređaja za potpomognuto disanje (CPAP uređaja).

Poremećaji spavanja povezani su nizom drugih zdravstvenih poteškoća te je važno multidisciplinarno pristupiti pacijentu: neurološki, psihijatrijski ili/i kardiološki. U skladu s tim,  nudimo i sljedeće usluge, kako bismo pacijentu pomogli na sveobuhvatan način:

 • specijalistički pregled neurologa
 • specijalistički pregled kardiologa
 • specijalistički pregled psihijatra
 • individualna psihoterapija
 • kontrolni pregled neurologa
 • kontrolni pregled kardiologa
 • EEG
 • EKG s očitanjem