dr.sc. Krunoslav Fučkar, dr. med specijalist internist – kardiolog

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio sam 2003. godine. Iste sam godine upisao specijalizaciju interne medicine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Klinici za unutrašnje bolesti KBC Zagreb, gdje sam specijalizirao 2010. godine. Poslijediplomski doktorski studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz područja biomedicine i zdravstva završavam 2011. godine. Užu specijalizaciju kardiologije završavam 2016. godine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Klinici za kardiovaskularne bolesti MagdalenaKrapinske Toplice.

Tijekom svojega profesionalnog rada završio sam poslijediplomski tečaj I. kategorije: Hitnosti u kliničkoj medicini, KBC Zagreb (2008.), poslijediplomski tečaj I. kategorije: Doplerska UZV dijagnostika bolesti krvnih žila, KB Dubrava (2009.), Ultrazvuk u primarnoj, hitnoj i intenzivnoj medicini – USLS BL1 provider, KBC Zagreb (2013.).

Doktor znanosti postajem 2016. godine disertacijom Otpornost na acetilsalicilnu kiselinu u kasnom poslijeoperacijskom razdoblju nakon kirurške revaskularizacije miokarda.

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice započeo sam svoj rad kao liječnik vježbenik te nastavio kao specijalist interne medicine – Jedinice za intenzivno liječenje.

Trenutačno radim u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kao specijalist uže specijalnosti kardiologije.

Od 2005. godine član sam Hrvatske liječničke komore i od 2009. godine Hrvatskoga liječničkog zbora.