doc. dr. sc. Barbara Barun, dr. med, specijalist neurologije

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dr. Barbara Barun završila je 2005. godine. Godinu dana nakon toga zaposlena je na fakultetu kao znanstveni novak na istraživačkom projektu “Molekularne i dijagnostičke osnove demijelinizacijskih bolesti”.
Za vrijeme specijalizacije iz neurologije provela je stručno usavršavanje i znanstveno – istraživački rad u Neuroimmunology Unit, Montreal Neurological Institute and Hospital, McGill University. Na temelju toga obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Serum Inlfammatory Factors as Markers of Daily Somnolence/Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis”.

Od 2012. zaposlena je kao neurolog u Referentnom centru za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava, Klinike za neurologiju, KBC Zagreb. U siječnju 2013. postala je voditeljica laboratorija za polisomnografiju Klinike za neurologiju, KBC Zagreb te je završila 2. stupanj bihevioralne-kognitivne terapije. Također je zaposlenik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu višeg asistenta poslijedoktoranda na Katedri za neurologiju.

Barbara Barun

Somnološku edukaciju i međunarodnu suradnju provela je na Centro Medizina di Sonno, Fondazione San Raffaele, Milano, Italy i u Laboratory of Sleep Research, Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, University of Bologna, Italy. 2014. godine završila je Edinburgh Sleep Medicine Course, te VIREPA distance education course “Epilepsy and Sleep”- basic part, a iduće godine VIREPA distance education course “Epilepsy and Sleep”- clinical part. Završila je 2. stupanj edukakacije iz bihevioralno-kognitivne psihoterapije. Certificirani je međunarodni somnolog od strane World Association of Sleep Medicine.

Član je Hrvatskog neurološkog društa, Upravnog odbora Hrvatskog somnološkog društva, European Academy of Neurology i predstavnica Republike Hrvatske u “Sleep Panel” istog te član European Sleep Research Society.

Autorica je znanstvenih i stručnih radova te poglavlja u knjizi u području somnologije i neuroimunologije.