Dr. Ana Marija Šantić, specijalist neurolog, somnolog, za Telegram.hr otkrila je zašto ne možemo spavati te kako se nositi s nesanicom u karanteni.

Ana Marija Šantić, dr. med.

specijalist neurologije

Aktualna globalna pandemija COVID-19 i karantena velikog dijela svjetskog stanovništva imaju za posljedicu socijalnu izolaciju, naglu promjenu dotadašnjih kontinuiranih aktivnosti, kao što su školovanje i rad koji se mahom provode u kućnim uvjetima, dok su drugi oblici društvenih aktivnosti, kao što su druženja, izlasci, putovanja i sl., potpuno obustavljeni.

Osim izravne ugroženosti za zdravlje pojedinca i zajednice, ova pandemija mehanizmom socijalne izolacije, ugrozom radnih mjesta i ekonomske sigurnosti, ima za posljedicu i negativan utjecaj na mentalno zdravlje stanovništva. Spavanje je neodvojivo povezano s mentalnim zdravljem, a ovakve nagle, nepredvidive situacije te situacije u kojima dosadašnje mjere prevencije i liječenja bolesti ne daju očekivane rezultate mogu doprinijeti pojavi i anksioznih i/ili depresivnih simptoma u ranije asimptomatskih pojedinaca ili ih pogoršati kod onih koji su ranije imali neke oblike psihičkih poremećaja.

Pročitajte članak u cijelosti