Budišić Mislav, prim. dr. med, neurolog, subspecijalist Intenzivne medicine

Diplomirao sam 2001.g. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a specijalist neurologije postajem 2010 g. Od 2016.g. sam subspecijalist Intenzivne medicine. 

Predajem na tečajevima kontinuirane medicinske edukacije iz područja neurosonologije, moždanog udara te na hrvatskim i internacionalnim kongresima.  Autor i koautor  sam na više od 50 znanstvenih i stručnih radova i kongresnih sažetaka u stranim i domaćim časopisima. 

Uže područje mojeg rada je intenzivna medicina uz istraživanje i primjenu suvremenih principa liječenja akutnog moždanog udara, primarne i sekundarne prevencije cerebrovaskularnih poremećaja te praktična primjenu ultrazvuka u jedinicama intenzivnog liječenja.  Od 2017.g.  postajem mentor u diplomskoj nastavi Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta (ERF). Od  2017/2018.g. sam na Postdiplomskom doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ MEF Sveučilišta u Zagrebu, pod temom „Uloga transkranijske sonografije moždanog parenhima u obradi bolesnika s Parkinsonovom bolesti“.

Član (national representative) sam European academy of Neurology (EAN) panela kome i poremećaja svijesti. Od 2021.g. periodički radim u respiracijsko-intenzivističkom odijelima s bolesnicima s COVID infekcijama, te iste godine dobivam titulu primarijusa.