Petra Nimac Kozina, dr. med. – specijalist neurologije

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila sam 2008. godine. Naslov specijalist neurologije stekla sam 2016. godine na Klinici za neurologiju KBC-a Zagreb gdje od 2012. godine radim u Laboratoriju za polisomnografiju. Nakon fakulteta radila sam do 2011. godine kao znanstveni novak u Dječjoj bolnici Srebrnjak gdje sam u Laboratoriju za poremećaje spavanja usavršila polisomnografiju, a tijekom veljače 2011. godine završila sam ‘Sleep Medicine & Polysomnography Course’ koji je održan u New York City (The Atlanta School of Sleep Medicine & Technology).

Moje područje interesa su epileptologija i medicina spavanja. Od 2016. godine zaposlena sam na Odjelu za epilepsiju i paroksizmalne poremećaje svijesti, Referentni centar za epilepsiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Tijekom 2017. godine završila sam tečaj elektroencefalografije (EEG) i epileptologije u Neurofiziološkom laboratoriju Odjela za epilepsiju i paroksizmalne poremećaje svijesti KBC-a Zagreb. Tijeko 2018. i 2019. godine završila sam VIREPA tečaj pod naslovom ”Epilepsy and Sleep”. Trenutno sam na završnoj  godini poslijediplomskog studija Neuroznanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje izrađujem doktorsku disertaciju pod naslovom ”Uloga subplate neurona i intersticijskih neurona bijele tvari u etiopatogenezi epilepsije”. Tijekom 2019. godine počinjem subspecijalističko usavršavanje iz područja epileptologije.